Driftsstatus

Her kan du holde dig opdateret med den aktuelle driftsstatus på ScanNets systemer.

OBS: Vi har oplevet, at Yahoo-mailkonti ikke modtager mailen vedr. bekræftelse af tilmelding.
Modtager du ikke nogen mail, anbefaler vi, at du i stedet bruger en alternativ mailadresse.

Der er i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer


Opdatering af vCenters
Tidspunkt: 27-11-2021 10:00:00
Forventet sluttidspunkt: 28-11-2021 18:00:00

Vi opdaterer VDC vCenters til nyeste 7.0 Update henover weekenden.
I tidsrummet 10-18 lørdag og søndag vil vCenters være utilgængelig i op til en time mens opdateringen står på.

Det berører følgende vCenters:
dk1vcX.virtualdatacenter.nu
dk2vcX.virtualdatacenter.nu

VMs der kører i vCenter, vil ikke blive berørt af denne opdatering, men adgang til administration af VMs vil være utilgængelig i op til en time.


Certifikat fornyelse på Veeam Service Provider Console og Veeam Cloud Connect
Tidspunkt: 07-12-2021 10:00:00
Forventet sluttidspunkt: 07-12-2021 15:00:00

Årsag: Vi skal forny det certifikat der bliver benyttet af platformen derfor vil Veeam Service Provider Console og Cloud Connect være utilgængelig.

Services: Følgende services vil være berørt under servicevinduet

  • Veeam Service Provider Console: vac1.hostedservices.nu
  • Veeam Cloud Connect: veeamrepo*.hostedservices.nu, veeambilling2.hostedservices.nu

Produkter: Følgende produkter vil være berørt under servicevinduet

  • CloudRepo
  • CloudLic
  • AgentRepo

Indvirkning:

  • Det vil ikke være muligt at starte nye backups fra kl. 10.00 og frem til end servicevindue. Backups der ikke er kørt færdig før kl. 13.00, skal retries.
  • Det vil ikke være muligt at hente licens for CloudLic's (dog har dette ikke betydning for eksisterende installationer)
  • Veeam Service Provider Console vil være utilgængelig fra kl. 13:00 - 15:00